เทคนิคเข้าใจตัวตนด้วย Talent Dynamics

ประเภท : Genius School Thailand จำนวนบทเรียน : 90

 • EP0 แนะนำ Genius Talents Test ดูฟรี
 • EP1_ เมื่อสี่สหายอยู่ในห้องเรียน ดูฟรี
 • EP2 _ เมื่อสี่สหายเรียนออนไลน์ ดูฟรี
 • EP3 เมื่อ Tempo ไปซื้อของ ดูฟรี
 • EP4 _ สี่สหายกับเป้าหมายประจำปี ดูฟรี
 • EP5 สีสันประจำกลุ่ม ต้องยกให้ Blaze ดูฟรี
 • EP6 ใครนะตาไว พิมพ์ผิดตรงไหน รู้หมด ดูฟรี
 • EP7 สี่สหายเตรียมสอบ ดูฟรี
 • EP8 เมื่อความห้องรกของเราไม่เท่ากัน ดูฟรี
 • EP9 การเลือกอาหารให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม ดูฟรี
 • EP10 เมื่อสี่สหายออกเดินทาง ดูฟรี
 • EP11 เมื่อสี่สหายอยู่ร้านบุฟเฟ่ต์ ดูฟรี
 • EP12 กินอิ่มแล้วทำอะไร ดูฟรี
 • EP13 เมื่อมีลูกเป็น Dynamo ดูฟรี
 • EP14 เมื่อมีลูกเป็น Blaze ดูฟรี
 • EP15 เมื่อมีลูกเป็น Tempo ดูฟรี
 • EP16 เมื่อมีลูกเป็น Steel ดูฟรี
 • EP17 เทคนิคเล่านิทานให้ลูก Dynamo ดูฟรี
 • EP18 เทคนิคเล่านิทานให้ลูก Blaze ดูฟรี
 • EP19 เทคนิคเล่านิทานให้ลูก Tempo ดูฟรี
 • EP20 เทคนิคเล่านิทานให้ลูก Steel ดูฟรี
 • EP21 3 เทคนิคการเก็บเงินของ Dynamo ดูฟรี
 • EP22 3 เทคนิคการเก็บเงินของ Blaze ดูฟรี
 • EP23 3 เทคนิคการเก็บเงินของ Tempo ดูฟรี
 • EP24 3 เทคนิคการเก็บเงินของ Steel ดูฟรี
 • EP25 เทคนิคการลงทุนของ Dynamo ดูฟรี
 • EP26 เทคนิคการลงทุนของ Blaze ดูฟรี
 • EP27 เทคนิคการลงทุนของ Tempo ดูฟรี
 • EP28 เทคนิคการลงทุนของ Steel ดูฟรี
 • EP29 เหตุการณ์ไทยมุงของสี่สหาย ดูฟรี
 • EP30 เมื่อสี่สหายโดนแม่ตี ดูฟรี
 • EP31 เล่น Board Game กันเถอะ ดูฟรี
 • EP32 เมื่อ 4 Genius ได้ยินคำว่า _ไปล้างจาน_ ดูฟรี
 • EP33 เมื่อ 4 Genius ถ่ายรูปหมู่ ดูฟรี
 • EP34 4 Genius กับการ Shopping ดูฟรี
 • EP35 เมื่อ 4 Genius ข้ามแยกไฟแดง ดูฟรี
 • EP36 เมื่อ 4 Genius ทำกับข้าว ดูฟรี
 • EP37 4 Genius ใครกลัวผีที่สุด!! ดูฟรี
 • EP38 เมื่อสี่สหายเป็นศิลปินวาดรูป ดูฟรี
 • EP39 เมื่อเพื่อนเรางอน จะง้อยังไงดี ดูฟรี
 • EP40 เทคนิคขายของให้โดนใจ ดูฟรี
 • EP41 อายุกี่ขวบถึงจะรู้ตัวตน ดูฟรี
 • EP42 วิธีสังเกต Genius เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ขวบ ดูฟรี
 • EP43 เมื่อ Dynamo ผิดแผน จะรู้สึกอย่างไร ดูฟรี
 • EP44 เมื่อ Blaze ผิดแผน จะรู้สึกอย่างไร ดูฟรี
 • EP45 เมื่อ Tempo ผิดแผน จะรู้สึกอย่างไร ดูฟรี
 • EP46 เมื่อ Steel ผิดแผน จะรู้สึกอย่างไร ดูฟรี
 • EP47 Speed การเรียนรู้และการจำได้ของ Dynamo ดูฟรี
 • EP48 Speed การเรียนรู้และการจำได้ของ Blaze ดูฟรี
 • EP49 Speed การเรียนรู้และการจำได้ของ Tempo ดูฟรี
 • EP50 Speed การเรียนรู้และการจำได้ของ Steel ดูฟรี
 • EP51 อาการเมื่อลูก Dynamo ไม่พอใจ และจะจัดการอย่างไร ดูฟรี
 • EP52 อาการเมื่อลูก Blaze ไม่พอใจ และจะจัดการอย่างไร ดูฟรี
 • EP53 อาการเมื่อลูก Tempo ไม่พอใจ และจะจัดการอย่างไร ดูฟรี
 • EP54 อาการเมื่อลูก Steel ไม่พอใจ และจะจัดการอย่างไร ดูฟรี
 • EP55 เมื่อแม่เป็น Dynamo จะรับมือลูก Dynamo อย่างไร ดูฟรี
 • EP56 เมื่อแม่เป็น Dynamo จะรับมือลูก Blaze อย่างไร ดูฟรี
 • EP57 เมื่อแม่เป็น Dynamo จะรับมือลูก Tempo อย่างไร ดูฟรี
 • EP58 เมื่อแม่เป็น Dynamo จะรับมือลูก Steel อย่างไร ดูฟรี
 • EP59 เมื่อแม่เป็น Blaze จะรับมือลูก Dynamo อย่างไร ดูฟรี
 • EP60 เมื่อแม่เป็น Blaze จะรับมือลูก Blaze อย่างไร ดูฟรี
 • EP61 เมื่อแม่เป็น Blaze จะรับมือลูก Tempo อย่างไร ดูฟรี
 • EP62 เมื่อแม่เป็น Blaze จะรับมือลูก Steel อย่างไร ดูฟรี
 • EP63 เมื่อแม่เป็น Tempo จะรับมือลูก Dynamo อย่างไร ดูฟรี
 • EP64 เมื่อแม่เป็น Tempo จะรับมือลูก Blaze อย่างไร ดูฟรี
 • EP65 เมื่อแม่เป็น Tempo จะรับมือลูก Tempo อย่างไร ดูฟรี
 • EP66 เมื่อแม่เป็น Tempo จะรับมือลูก Steel อย่างไร ดูฟรี
 • EP67 เมื่อแม่เป็น Steel จะรับมือลูก Dynamo อย่างไร ดูฟรี
 • EP68 เมื่อแม่เป็น Steel จะรับมือลูก Blaze อย่างไร ดูฟรี
 • EP69 เมื่อแม่เป็น Steel จะรับมือลูก Tempo อย่างไร ดูฟรี
 • EP70 เมื่อแม่เป็น Steel จะรับมือลูก Steel อย่างไร ดูฟรี
 • EP79 เทคนิคคัด Steel เข้าทีม ดูฟรี
 • EP71 เด็กๆ สี่สหาย เล่น LEGO กันอย่างไร ดูฟรี
 • EP72 รูปถ่ายในโทรศัพท์ของสี่สหาย ดูฟรี
 • EP73 ลักษณะนิสัยการกินของสี่สหาย ดูฟรี
 • EP74 ตอนคิดจะเปิดร้านอาหาร ดูฟรี
 • EP75 วิธีสัมภาษณ์งานรับคน 4 Genius ดูฟรี
 • EP76 เทคนิคคัด Dynamo เข้าทีม ดูฟรี
 • EP77 เทคนิคคัด Blaze เข้าทีม ดูฟรี
 • EP78 เทคนิคคัด Tempo เข้าทีม ดูฟรี
 • EP80 เทคนิคคัดเลือกฝ่ายขายเข้าทำงาน ดูฟรี
 • EP81 เมื่อ Dynamo อยู่ในฝ่ายขาย ดูฟรี
 • EP82 เมื่อ Blaze อยู่ในฝ่ายขาย ดูฟรี
 • EP83 เมื่อ Tempo อยู่ในฝ่ายขาย ดูฟรี
 • EP84 เมื่อ Steel อยู่ในฝ่ายขาย ดูฟรี
 • EP85 เทคนิคคัดเลือกฝ่ายผลิต เข้าทำงาน ดูฟรี
 • EP86 เมื่อ Dynamo อยู่ในฝ่ายผลิต ดูฟรี
 • EP87 เมื่อ Blaze อยู่ในฝ่ายผลิต ดูฟรี
 • EP88 เมื่อ Tempo อยู่ในฝ่ายผลิต ดูฟรี
 • EP89 เมื่อ Steel อยู่ในฝ่ายผลิต ดูฟรี
เทคนิคเข้าใจตัวตนด้วย Talent Dynamics

฿ 0

฿ 0คุณนุกูล ลักขณานุกุล

คนไทยมีความสามารถ และผมจะไม่ยอมให้ธุรกิจที่มีประโยชน์และลูกค้าได้รับประโยชน์ต้องปิดกิจการไป เพียงเพราะไม่เข้าใจในฐานของธุรกิจ

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton

หลักสูตรแนะนำ