คลาส Genius Test ค้นหาอัจฉริยะภาพในตัวคุณ

ประเภท : Genius School Thailand จำนวนบทเรียน : 7

 • เรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ (Learn like a Genius) ดูฟรี
 • คุณถนัดเป็นผู้นำแบบไหน (Lead like a Genius) ดูฟรี
 • ใช้ชีวิตแบบไหนที่เป็นคุณที่สุด (Live like a Genius) ดูฟรี
 • ตื่นมาแล้วสนุกทุกวันในแบบคุณ (Love like a Genius) ดูฟรี
 • เส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ (Winning Formula) ดูฟรี
 • หนทางที่ทำให้คุณหมดพลัง ทำแบบนี้พังแน่ๆ (Losing Formula) ดูฟรี
 • Talent Dynamics รู้ตัวตนให้ลึกมากกว่าเดิม (Talent Dynamics 8 Profile) ดูฟรี

คลาสที่จะทำให้คุณเข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น ผ่านแบบทดสอบเพียง 25 ข้อ เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สังเกตคนรอบข้างได้อีกด้วย

คุณสามารถทำแบบทดสอบ เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพของคุณได้ที่

https://bit.ly/GeniusTalentsGST

คลาส Genius Test ค้นหาอัจฉริยะภาพในตัวคุณ

฿ 0

฿ 199คุณนุกูล ลักขณานุกุล

คนไทยมีความสามารถ และผมจะไม่ยอมให้ธุรกิจที่มีประโยชน์และลูกค้าได้รับประโยชน์ต้องปิดกิจการไป เพียงเพราะไม่เข้าใจในฐานของธุรกิจ

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton

หลักสูตรแนะนำ