แนะนำครูของเรา

สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์

ตำแหน่งผู้สอน

 • - Educator Genius School Thailand
 • - Inspiring Teacher & Parents

ประสบการณ์ผู้สอน

 • - ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า จ.ปราจีนบุรี
 • - ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาแม่และเด็ก
 • - วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้ปกครอง
 • - วิทยากรด้านการพัฒนาสมอง EF
 • - ที่ปรึกษาครอบครัวและเด็ก
 • - วิทยากรด้าน Facilitator ให้กับครูและผู้ปกครอง
 • - ชนะเลิศการเล่านิทานเด็ก

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • - Certified Early Childhood Finland Educator
 • - Genius Educator Certificate by Genius School Thailand
 • - Edupreneur Certificate by Genius School Thailand
 • - Genius Family Consultant Certificate by Genius School Thailand
 • - Business Fundamental Certificate By Genius Entrepreneur Training

สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์