หลักสูตรติว GED ที่ จีเนียส สเฟียร์ ดีอย่างไร?

หลักสูตรติว GED ที่ จีเนียส สเฟียร์ ดีอย่างไร?

เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัพเดท มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้ คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ ประเมินผลเป็นรายบุคคล มีวัดผลก่อนสอบจริง สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

หลักสูตรติว GED ที่ จีเนียส สเฟียร์ ดีอย่างไร?

ครูติง

ผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน