ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GEDการสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

 

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 

  1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
  2. Social Studies (สังคม)
  3. Science (วิทยาศาสตร์)
  4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)
ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

ครูติง

ผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน